Právě jste přihodil v aukci na wowservers.cz
Info o aukci:
Předmět aukce Počáteční cena Váš příhoz Konec aukce
$item $sp"."Kč $bid"."Kč $en

Pro další přihazování v této aukci již využijte následující login:
Email Heslo
$email $heslo

Přejeme hodně štěstí! "; $subject="Registrace v aukci na Wowservers.cz"; $message = " $text "; $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n"; $headers .= 'From: info@wowservers.cz ' . "\r\n" . $headers .= 'Reply-To: info@wowservers.cz'."\r\n"; 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); $poslatr = mail($email, $subject, $message, $headers); if (!$poslatr){echo "
nepovedlo se poslat regemail!";hack('nepovedene poslani reg mailu v aukci',3);} ?>